r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZWROTU PODATKU  AKCYZOWEGO  ZAWARTEGO   W  CENIE  OLEJU  NAPĘDOWEGO
07-08-2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie 2017 roku należy składać:
 

- od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz  z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 lutego 2017 r.  do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:

86,00 zł · ilość ha użytków rolnych

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w październiku 2017 r.  na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [292.83 KB] 
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: