r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Unijne wsparcie dla uczniów i nauczycieli
04-07-2017

Unijne wsparcie dla uczniów i nauczycieli

Gmina Trzydnik Duży otrzymała z Unii Europejskiej pieniądze na dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia nauczycieli i doposażenie placówek oświatowych. Realizacja projektu "Akademia wiedzy praktycznej" rozpoczyna się w tym miesiącu i potrwa do końca lipca przyszłego roku.

Z unijnego wsparcia skorzysta prawie 350 uczniów i 50 nauczycieli z pięciu placówek: Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym oraz szkół podstawowych w Olbięcinie, Woli Trzydnickiej, Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Księżej.

Uczniowie będą mogli za darmo brać udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających ich zdolności m.in. z matematyki, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, języka angielskiego oraz informatyki. Dzieci i młodzież będą również korzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych.

Dla nauczycieli są planowane szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu oraz studia podyplomowe, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.

Pieniądze z Unii Europejskiej będą również wykorzystane na zakup tablic interaktywnych i laptopów do wszystkich pięciu szkół, a także wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej w Publicznym Gimnazjum w Trzydniku Dużym oraz pracowni przyrodniczych we wszystkich "podstawówkach". 

Przetarg na dostawę urządzeń, pomocy dydaktycznych i sprzętu ma być ogłoszony w tym miesiącu. Również w lipcu jest planowana rekrutacja nauczycieli, którzy rozpoczną szkolenia już w sierpniu. Nabór uczniów odbędzie się we wrześniu, wtedy też do szkół ma trafić całe wyposażenie. 

Realizacja projektu "Akademia wiedzy praktycznej" będzie kosztować ponad 1 milion 450 tysięcy złotych, z czego 1 milion 378 tysięcy to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna