r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ  „RAZEM – INIACJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
26-05-2017

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ „RAZEM – INIACJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Zapraszamy na "Spotkanie Partnerstwa Lokalnego" na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej. 30 maj 2017 godz. 9 00 - GOK Trzydnik Duży
Szanowni Państwo,
  • Ekonomia społeczna jest odpowiedzią na rosnące dysproporcje ekonomiczne oraz reakcją na wykluczenie społeczne coraz większych grup (społeczne, gospodarcze, kulturalne)
  • Ekonomia społeczna dąży do tego, aby umieścić dobro ludzi i społeczeństw w centrum aktywności gospodarczej
  • Instytucje ekonomii społecznej umożliwiają realizację ważnych funkcji:
aktywizujących, socjalizujących, opiekuńczych, organizujących  społeczności wobec grup, społeczności terytorialnych i innych wspólnot.
 
Ekonomia społeczna to tworzenie miejsc pracy dla osób, które są w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: bezrobotnych, niepełnosprawnych, opuszczających ośrodki resocjalizacyjne i reintegracyjne, wychodzących z uzależnienia oraz tych, którzy mają ochotę na pracę w grupie.
 
 
Ekonomia społeczna to aktywność gospodarcza oparta o szerokie partnerstwo społeczne. Zapraszamy więc lokalne organizacje samorządowców, społeczne, przedstawicieli biznesu i lokalnych liderów do wspólnego budowania partnerstwa na rzecz rozwijania ekonomii społecznej.
 
Zapraszamy do partnerskiego włączenia się w planowane działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lublinie. Liczymy na Państwa pomoc w dotarciu z informacjami oraz wsparcie przy organizowanych przez nas spotkaniach i szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne działania zaowocują wzmocnieniem lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, a tworzone przedsiębiorstwa społeczne zapewnią nowe miejsca pracy i przyczynią się do rozwoju lokalnego.
 
Z serdecznym zaproszeniem - Grażyna Gruba-Jankowska
 
 
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna