r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Osoby pozujące do zdjęcia
31-05-2023

Przetarg na oświetlenie uliczne rozstrzygnięty

Gmina Trzydnik Duży podpisała umowę na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Realizacja tego zadania będzie kosztować ponad 1 milion 100 tysięcy złotych, z czego 90 procent będzie stanowić dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Wartość kosztorysowa tego zadania była szacowana na 1,5 miliona złotych, ale wszystkie cztery oferty złożone w przetargu opiewały na niższe kwoty. Ostatecznie wybraliśmy propozycję o 400 tysięcy tańszą od zakładanych kosztów - cieszy się wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin. To on, przy kontrasygnacie skarbnika EwelinY Szwed, podpisał umowę z firmą "ANMAX" z podlubelskich Uniszowic, reprezentowaną przez Marka i Annę Młodnickich, w towarzystwie inspektora nadzoru Krzysztofa Chrzanowskiego i kierownika Referatu Infrastruktury i Planowania Urzędu Gminy Trzydnik Duży Elżbiety Kowalczyk.

Nowe oświetlenie zostanie zamontowane w siedmiu miejscach: Rzeczycy Ziemiańskiej (stacji), przy drodze do "Akpolu" i "Górnego Gościńca" oraz "za mostem" także w Rzeczycy Ziemiańskiej, przy trasie Trzydnik Mały - Stara Wieś, w Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii, Trzydniku Dużym i w Agatówce.

W ramach tego samego zadania samorząd planuje również wymianę 600 starych opraw oświetleniowych na LED-owe. Gmina ma kupić niezbędne materiały, natomiast montażem zajmie PGE w ramach umowy na konserwację sieci.

Wszystkie prace mają być wykonane w ciągu 13 miesięcy.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego to jedno z trzech zadań, na które trzydnicki samorząd ma przyznane dofinansowanie z drugiej edycji rządowego programu. Kolejnym jest przebudowa gminnych dróg, z których większość już została wykonana. Natomiast wykonawca budowy i modernizacji infrastruktury sportowej w Rzeczycy Ziemiańskiej i Trzydniku Dużym jeszcze nie został wybrany.


(fot. UG Trzydnik Duży)

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-przetarg-na-oswietlenie-uliczne-rozstrzygniety,28998.html?p=1


 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna