r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Życzenia
29-05-2023

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim współtworzącym samorząd, pracującym na rzecz środowiska lokalnego, radnym, sołtysom, radom sołeckim, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzydnik Duży składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową współpracę. Życzymy niesłabnącego zapału i odwagi w budowaniu rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy za pracę, którą wykonujecie, za interesujące koncepcje wdrażane w celu polepszenia komfortu życia trzydnickiej społeczności. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a szacunek i uznanie Mieszkańców daje poczucie spełnienia i motywację do dalszych działań. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz dobrego zdrowia.

Życzenia

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna