r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Życzenia
29-05-2023

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim współtworzącym samorząd, pracującym na rzecz środowiska lokalnego, radnym, sołtysom, radom sołeckim, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Trzydnik Duży składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za dotychczasową współpracę. Życzymy niesłabnącego zapału i odwagi w budowaniu rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy za pracę, którą wykonujecie, za interesujące koncepcje wdrażane w celu polepszenia komfortu życia trzydnickiej społeczności. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a szacunek i uznanie Mieszkańców daje poczucie spełnienia i motywację do dalszych działań. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz dobrego zdrowia.

Życzenia

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: