r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
22-05-2023

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26 maja 2023 r. (piątek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Ładu i Porządku, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Wychowania.

Wyjazd z parkingu przy Urzędzie Gminy o godz. 9:15. 

 

Porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia. 
  2. Przegląd dróg i inwestycji na terenie gminy (objazd). 
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad komisji. 

 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego Finansów i Promocji 

Ryszard Dolecki

 

Przewodniczący Komisji 

Kultury, Zdrowia i Wychowania  

Beata Drewniak 

 

Przewodniczący Komisji 

Ładu i Porządku 

Grzegorz Czerwonka 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: