r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

 DOTACJE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
22-05-2023

DOTACJE NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WSTĘPNY NABÓR NA UDZIELENIE DOTACJI DO BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Trzydnik Duży zachęca mieszkańców do skorzystania z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby  złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz ostatecznego kosztu wykonania jednej instalacji.

WAŻNE !

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do otrzymania dotacji.

Aby otrzymać dotację należy złożyć deklarację uczestnictwa w terminie do  30 czerwca 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budownictwo@trzydnikduzy.pl. Warunkiem realizacji inwestycji jest również uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy.

Złożone deklaracje posłużą określeniu wysokości dofinansowania przypadającej na gospodarstwo domowe. Po określeniu kwoty dotacji Rada Gminy podejmie uchwałę zatwierdzającą regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej i zostanie przeprowadzony nabór wniosków kwalifikujących do otrzymania dotacji.

 

Ikona pdf Deklaracja przystąpienia do projektu polegającego na udzieleniu dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzydnik Duży, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 155,10 kB ]

 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna