r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Kawałek plakatu
22-05-2023

MY DORADZAMY - TY OSZCZĘDZASZ

BEZPŁATNE DORADZTWO ENERGETYCZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Projekt Doradztwa Energetycznego to program bezpłatnego wsparcia, związany z planowaniem i wdrażaniem inwestycji polegających na wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększeniu efektywności energetycznej. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: 

Osoby fizyczne 
Przedsiębiorcy 
Instytucje publiczne
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
PRZYJDŹ NA NAJBLIŻSZE SPOTKANIE INFORMACYJNE 

 

Miejsce spotkania:  URZĄD GMINY TRZYDNIK DUŻY - Sala konferencyjna, piętro II

Data: 01.06 godzina 13:00

 

Województwo Lubelskie współrealizuje Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Projekt w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. 

Plakat z informacjami

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna