r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Kawałek plakatu
20-03-2023

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2023 r. będzie realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym a w szczególności:
 
  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym;

 Plakat z informacjami

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna