r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
15-03-2023

Informacja z przebiegu eliminacji gminnych

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” rozegranych dnia 15 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Trzydniku Dużym.
W eliminacjach gminnych OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” udział brało 30 uczestników, w dwóch grupach.
 
I grupa uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV 15 uczestników,
II grupa uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII 15 uczestników
 
wyłonionych w wyniku eliminacji środowiskowych we wszystkich szkołach na terenie gminy Trzydnik Duży. Zakres tematyczny turnieju to: tradycja i historia straży pożarnych, organizacja i zadania OSP oraz ich Związku, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 
Na podstawie regulaminu OTWP jury eliminacji gminnych w składzie:
Marta Wróblewska – Przewodnicząca,
Stanisław Firosz – Sekretarz,
Ryszard Ziarno –Członek
 
po dokonaniu oceny prac pisemnych test 25 pytań, oraz przeprowadzonej dogrywki wśród uczestników odpowiedzi ustne, zakwalifikowano do eliminacji powiatowych OTWP niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:
 
I grupa uczniowie szkół podstawowychkl. I-IV:
Natalia Janiszewska Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym,
Antonina Gac Zespół Szkolno -Przedszkolny w Olbięcinie
 
II grupa uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII:
Oliwia Sawka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olbięcinie,
Adrian Flis Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olbięcinie.
 
Osoby przygotowujące uczestników turnieju w szkołach: Marta Wróblewska, Ewa Gałczyńska, Małgorzata Nowak, Małgorzata Pachuta, Stanisław Firosz.
 
Organizatorem eliminacji gminnych był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Trzydniku Dużym.
 
Wójt Krzysztof Serafin ufundował dla wszystkich uczestników eliminacji drobne nagrody rzeczowe. Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się dnia 23 marca 2023 r. o godzinie 9:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: