r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Projekt "Mój pomysł - mój biznes - mój plan" LGD Ziemi Kraśnickiej
12-05-2017

Projekt "Mój pomysł - mój biznes - mój plan" LGD Ziemi Kraśnickiej

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa należące do jednej z powyższych grup

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wsparcie szkoleniowo-doradcze, bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23 000 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł/miesiąc przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

 

Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania  można uzyskać w Biurze Projektu:

  

oraz 

 

 

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: