r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Kawałek plakatu
02-03-2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Kraśnickiego

z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności od dnia 04.05.2023 r. do dnia 29.09.2023 r.

Plkat

link do konkursu i wniosek:
https://powiatkrasnik.e-bip.eu/index.php?id=722&p1=szczegoly&p2=10023346

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna