r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży
08-05-2017

Informacja z dn. 8.05.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży

Trzydnik Duży, dn. 08.05. 2017 r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 190/2017 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży informuję, że zostają udostępnią dokumenty do konsultacji tj. projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży oraz formularz konsultacyjny.

Konsultacje społeczne trwają od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag.

 

 

Uwagi, opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 15 maja 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy
 
Franciszek Kwiecień
 
 

Załaczniki:
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: