r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
07-02-2023

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy"

Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym.
W bieżącym roku szczególny nacisk położony jest na zapobieganie wypadkom związanych z użyciem niebezpiecznych substancji, podkreślenie ich głównych przyczyn, oraz analizę rozwiązań zmniejszających ryzyko ich zaistnienia.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego, aby zapobiegać tego typu wypadkom wśród najmłodszych mieszkańców wsi i organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

I grupa klasy 0 III szkoły podstawowej,

II grupa klasy IV VIII szkoły podstawowej.

 Prace spełniające wymogi regulaminu konkursu prosimy o przesłanie na adres:

PT KRUS w Kraśniku

ul. Kościuszki 28

23-200 Kraśnik

„Konkurs

Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych do Placówki upływa dnia 27 marca 2022r. Przewidziane są nagrody dla uczestników konkursu jak i szkół biorących udział w Konkursie.

 

W załączeniu:

Ikona xlsxformularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: xlsx, Rozmiar: [30.46 KB]

Ikona pdfregulamin konkursu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.38 MB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: