r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
23-01-2023

Pieniądze na zadania publiczne podzielone

Jedno stowarzyszenie i trzy kluby sportowe otrzymają od Gminy Trzydnik Duży pieniądze na realizację zadań publicznych. Na działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym samorząd podzielił 206 tysięcy złotych. To o ponad 40 tysięcy złotych więcej niż w 2022 roku.

Pieniądze otrzymają: Stowarzyszenie Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień "Pomocni Ludziom" w Kraśniku, Gminny Klub Sportowy "Płomień" Trzydnik Duży, Klub Sportowy GOK Trzydnik Duży i Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Suples" przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.

Stowarzyszenie z Kraśnika będzie mieć do dyspozycji 6 tysięcy złotych na prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i 4 tysiące na realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych.

GKS "Płomień" Trzydnik Duży otrzymało 150 tysięcy złotych na organizację działalności sekcji piłki nożnej.

KS GOK Trzydnik Duży będzie mieć do wykorzystania 12 tysięcy złotych na organizację treningów, udział w zawodach, zakup sprzętu oraz szkolenia trenerów siatkówki i 18 tysięcy złotych na sekcję tenisa stołowego.

Pozostałe 16 tysięcy złotych trafi do LUKS "Suples" Kraśnik, które nadal będzie kształcić młodych zapaśników.


(fot. UG Trzydnik Duży)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-pieniadze-na-zadania-publiczne-podzielone,28350.html?p=1

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: