r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
20-01-2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w roku 2023, zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wyniki dostępne są na stronie Biuletyn Informacji Publicznej urzędu gminy.

https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=150&action=details&document_id=1839227

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: