r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Kawałek plakatu
19-01-2023

Nabór do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej UE 2022-2027

Szanowni Państwo! Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej zaprasza do współpracy w ramach zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej UE 2022-2027

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gmin: Annopol, Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek, w tym m.in:

  • przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego, publicznego,
  • reprezentantów różnych grup interesariuszy, np. młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rolników, kobiet, itp.,
  • członków LGD Ziemi Kraśnickiej,
  • osób posiadających doświadczenie w pracach nad dokumentami strategicznymi.

Zadania zespołu roboczego:

  • aktywny udział w spotkaniach podczas opracowywania LSR (nie mniej niż 3 spotkania, możliwość zdalnego udziału po uzgodnieniu z biurem LGD)
  • utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem oraz biurem LGD (tryb obiegowy)
  • opracowywanie podsumowań, rekomendacji, rozwiązań będących przedmiotem dalszych konsultacji

Osoby zainteresowane udziałem w zespole roboczym proszone są o kontakt z biurem LGD Ziemi Kraśnickiej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@lgdkrasnik.pl lub telefonicznie pod numer 81 825 27 27.

Rozważymy każde zgłoszenie!

Plakat

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: