r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY
27-04-2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że w dniach od 8 maja 2017 r. do 15 maja 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży. 

 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzydnik Duży oraz na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży – wwwtrzydnikduzy.pl oraz dostępnych w sekretariacie Urzędu Gminy.
  2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 11 maja 2017 r. od godz. 15:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Trzydnik Duży.
  3. Warsztatów w dniu 11 maja 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 8 maja 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzydnik Duży, na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzydnik Duży – www.trzydnikduzy.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Trzydnik Duży, pok. 8, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A, 23-230 Trzydnik Duży lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Trzydnik Duży, pok. 8 w terminie do dnia 15 maja 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 15 maja 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, w tym propozycji przedsięwzięć jest Wójt Gminy Trzydnik Duży.

Wójt Gminy Trzydnik Duży

Franciszek Kwiecień

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzydnik Duży - konsultacje rewitalizacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [341.22 KB]

Zarządzenie NR 190/2017 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 27 kwietnia 2017 r. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [842.78 KB]

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: