r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
23-12-2022

Konkurs na realizację zadań publicznych

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego w gminie Trzydnik Duży, mają już tylko kilka dni na składanie ofert w konkursie na realizację przyszłorocznych zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W tym roku wnioskodawcy otrzymają 206 tysięcy złotych. To o ponad 40 tysięcy złotych więcej niż w 2022 roku.

Pieniądze, przeznaczone na zadania sportowe, mogą być wykorzystane m.in. na: organizację treningów, udział w zawodach, zakup sprzętu oraz szkolenia trenerów piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego i zapasów.

Działalność sekcji piłki nożnej gmina chce wesprzeć kwotą 150 tysięcy złotych, dla pingpongistów przekaże 18 tysięcy złotych, zapaśnicy otrzymają 16 tysięcy złotych, a siatkarze - 12 tysięcy złotych.

Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym trzydnicki samorząd przekaże 10 tysięcy złotych. Te środki można wykorzystać m.in. na realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych oraz programów terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Wszystkie zadania powinny zostać zrealizowane do końca tego roku, a szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: www.trzydnikduzy.pl


(fot. UG Trzydnik Duży)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych,28211.html?p=1

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna