r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Laptopy
21-12-2022

Gmina Trzydnik Duży rozstrzygnęła Projekt Granty PPGR

Laptopy otrzymało sześcioro dzieci 20 grudnia 2022 r. nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach projektu grantowego. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

W spotkaniu, które odbyło się w urzędzie gminy uczestniczyły wybrane dzieci wraz z rodzicami oraz Sekretarz Gminy Trzydnik Duży – Tomasz Mularczyk i pracownik Angelika Staniec. Gmina Trzydnik Duży otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 500,0 zł, w ramach którego kupiono 6 laptopów z akcesoriami oraz oprogramowaniem na kwotę łączną 18 142,38 zł oraz dwuletnie ubezpieczenie sprzętu. Sprzęt komputerowy został przekazany rodzicom reprezentującym dzieci  na podstawie umowy darowizny.

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, stanowiącą załącznik do umowy darowizny, każdy obdarowany ma obowiązek, przez okres dwóch lat od daty zakończenia projektu, składać każdorazowo na koniec roku kalendarzowego oświadczenie, a także na prośbę Urzędu Gminy udostępnić sprzęt do oględzin w celu weryfikacji jego stanu technicznego.

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna