r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

odsnieżanie
15-12-2022

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania

Po ostatnich opadach śniegu z przejezdnością dróg nie jest najgorzej, ale już z utrzymaniem w należytym stanie chodników są poważne problemy. Gmina Trzydnik Duży apeluje do właścicieli posesji o odśnieżanie szlaków dla pieszych, przypominając, że taki obowiązek nakłada na nich uchwała rady gminy.

Zgodnie z jej zapisami to właściciele nieruchomości powinni systematycznie sprzątać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż posesji. "Jeżeli chodnik znajduje się bezpośrednio przy granicy nieruchomości, obowiązek odśnieżania należy do właściciela posesji. W przypadku gdy pomiędzy chodnikiem a początkiem posesji jest wyznaczony pas zieleni,
za bezpieczeństwo i odśnieżanie chodnika odpowiada zarządca drogi" - czytamy w uchwale Rady Gminy Trzydnik Duży.

Jednocześnie władze gminy dziękują wszystkim, którzy solidnie wywiązują się ze swoich obowiązków i podkreślają, że gdy korzystający z chodników trafiają na odcinki pokryte ubitym śniegiem czy lodem muszą schodzić na jezdnię, a to może być niebezpieczne zarówno dla nich, jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu.

Źródło: IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-przypomnienie-o-obowiazku-odsniezania,28168.html

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna