r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Pieniądze
14-12-2022

Budżet na nowy rok przyjęty

Rada Gminy Trzydnik Duży jako jedna z pierwszych w regionie uchwaliła we wtorek 13 grudnia budżet na 2023 rok. W przyszłorocznym planie finansowym są zapisane dochody w wysokości ponad 35 milionów 150 tysięcy złotych i wydatki na poziomie około 38 milionów 600 tysięcy złotych. Za projektem budżetu podczas wtorkowej sesji zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.

- To budżet o ponad 6 milionów wyższy niż tegoroczny. Na inwestycje zabezpieczyliśmy ponad 13 milionów 800 tysięcy złotych, czyli prawie dwukrotnie więcej niż zaplanowaliśmy na 2022 rok, przy czym część środków zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów tegorocznych zadań. Większość pieniędzy na inwestycje, które będą realizowane w 2023 roku, będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych, w tym głównie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład". Wkład własny do wszystkich zadań szacujemy na zaledwie 22 procent - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

Najbardziej kosztowna będzie budowa hali sportowej w Olbięcinie. W przyszłorocznym budżecie gmina zaplanowała na ten cel 3 miliony 700 tysięcy złotych i taką samą kwotę zamierza wydać w 2024 roku. Z "Polskiego Ładu" samorząd ma na to zadanie 5 milionów 400 tysięcy złotych. Wykonawca inwestycji jest już wybrany, a zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Gmina Trzydnik Duży ma już podpisaną także umowę na przebudowę drogi w "Paramie w Olbięcinie. Na zadanie, które powinno zostać wykonane do listopada 2023 roku, w przyszłorocznym budżecie radni zapisali ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych, z czego 2 miliony 850 tysięcy złotych to środki z "Polskiego Ładu".

Z tego samego źródła będzie finansowana budowa i modernizacja dróg gminnych: Trzydnik Mały - Baranów, Olbięcin - Parama, w Agatówce, w Rzeczycy Księżej oraz w Łychowie Gościeradowskim. Na ten cel w budżecie na 2023 rok jest prawie 4 miliony 160 tysięcy złotych, w tym około 4 milionów 60 tysięcy będzie stanowić dofinansowanie z "Polskiego Ładu". Pierwsza z planowanych dróg w Łychowie Gościeradowskim powinna być gotowa jeszcze w tym roku.

Kolejne 750 tysięcy złotych rada gminy zaplanowała na rozpoczęcie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego. To zadanie jest rozłożone na dwa lata, a w 2024 roku samorząd zamierza wydać również 750 tysięcy złotych. Wkład własny gminy w tym przypadku wynosi 10 procent, ale ostateczne koszty będą znane po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, który dopiero zostanie ogłoszony.

Gmina Trzydnik Duży przygotowuje również przetarg na budowę i modernizację infrastruktury sportowej. Na tę inwestycję samorząd także ma przyznane dofinansowanie z "Polskiego Ładu", które powinno wystarczyć na pokrycie 90 procent kosztów, a na najbliższe dwa lata planuje wydać po 1 milionie złotych.

W planie inwestycyjnym na 2023 rok jest także wspólna z samorządem województwa budowa 370 metrów chodnika przy drodze wojewódzkiej 855 Olbięcin - Stalowa Wola. Obydwa samorządy pokryją po połowie kosztów robót, a te są szacowane na 400 tysięcy złotych. Przetarg na realizację tej inwestycji jeszcze nie został ogłoszony.

Z kolei z Powiatem Kraśnickim samorząd gminny planuje w przyszłym roku budowę chodnika przy drodze powiatowej w Rzeczycy Ziemiańskiej i Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii. Na kontynuację zdania, które było realizowane również w mijającym roku, gmina i powiat mają wydać po 100 tysięcy złotych.

Ważnym elementem przyszłorocznego budżetu są wydatki na oświatę. W 2023 roku prowadzenie placówek oświatowych będzie kosztować ponad 11 milionów 200 tysięcy złotych, przy subwencji z budżetu państwa sięgającej 6 milionów 350 tysięcy złotych.

W ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku mieszkańcy gminy będą mieć do wydania prawie 490 tysięcy złotych.

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-budzet-na-nowy-rok-przyjety,28160.html?p=1

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: