r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

odśnieżanie
12-12-2022

INFORMACJA

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, iż w związku z obowiązującą Uchwałą nr XXV/194/2021 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzydnik Duży

"Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego”.

Zapis ten wynika z art. 4 ust. 1, 2 i 2 pkt 1c i art. 5 pkt 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519)
-,,uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych’’

W związku z powyższym jeżeli chodnik znajduje się bezpośrednio przy granicy nieruchomości, wtedy obowiązek odśnieżania należy do właściciela posesji. Jeżeli pomiędzy chodnikiem a rozpoczęciem posesji jest wyznaczony pas zieleni,
za bezpieczeństwo i odśnieżanie chodnika odpowiada zarządca drogi.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy solidnie wywiązują się ze swoich obowiązków.

Ikona pdfInformacja z podpisem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [378.36 KB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna