r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

grafika z napisami
07-12-2022

Informacja

Korespondencja z MAP dotyczącą nowelizacji rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
Warszawa, 02 grudnia 2022 r.
IK: 781291
 
 
Paweł Szefernaker
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Szanowny Panie Ministrze,
Dnia 3 listopada weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na podstawie tej ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, które określa, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
  • 1 500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • 1 500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.
Nie istniała przy tym możliwość przeniesienia niewykorzystanego limitu na rok przyszły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dokonana zostanie nowelizacja wspomnianego wyżej rozporządzenia.
 
Zmiana rozporządzenia, która wejdzie w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwi przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg).
 
Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.
 
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej informacji do samorządów za pośrednictwem Wojewodów.
 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, tel. +48 222 500 122
 
Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Karol Rabenda
podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
781291.2630679.2100903
 
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna