r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

grafika z napisami
07-12-2022

Informacja

Korespondencja z MAP dotyczącą nowelizacji rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.
MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
Warszawa, 02 grudnia 2022 r.
IK: 781291
 
 
Paweł Szefernaker
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Szanowny Panie Ministrze,
Dnia 3 listopada weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na podstawie tej ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, które określa, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
  • 1 500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  • 1 500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r.
Nie istniała przy tym możliwość przeniesienia niewykorzystanego limitu na rok przyszły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dokonana zostanie nowelizacja wspomnianego wyżej rozporządzenia.
 
Zmiana rozporządzenia, która wejdzie w życie 3 grudnia 2022 r., umożliwi przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg).
 
Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.
 
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej informacji do samorządów za pośrednictwem Wojewodów.
 
Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, tel. +48 222 500 122
 
Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych
Karol Rabenda
podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie
781291.2630679.2100903
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna