r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY
o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży
20-04-2017

OGŁOSZENIE WÓJTA o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży

Na podstawie Zarządzenia Nr 176/2017 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Rady Rewitalizacji w Gminie Trzydnik Duży informuję, że w dniach od 20 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Rady Rewitalizacji w Gminie Trzydnik Duży.

Rada Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo–doradczą Wójta Gminy, reprezentują wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Rady wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z siedzibą na terenie Gminy Trzydnik Duży oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzydnik Duży.


Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Rady:

  1. przedstawiciele mieszkańców Gminy - załącznik Nr 1 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Trzydnik Duży;
  2. przedstawiciele organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z siedzibą na terenie Gminy Trzydnik Duży - załącznik Nr 2 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Trzydnik Duży;
  3. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Trzydnik Duży - załącznik Nr 3 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Rady Rewitalizacji w Gminie Trzydnik Duży.

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzydnik Duży, na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzydnik Duży – www.trzydnikduzy.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Trzydnik Duży, pok. 8, I piętro, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Trzydnik Duży, pok. 8, I piętro, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30 do dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu  tj. po dniu 27 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.Wójt Gminy

Franciszek KwiecieńProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


Załącznik nr 1 do ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [328.86 KB]

Załącznik nr 2 do ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [329.89 KB]

Załącznik nr 2 do ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [329.63 KB]

Treść zarządzenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.35 MB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: