r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
09-11-2022

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że w dniach od 9 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r., odbędą się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Gminy Trzydnik Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać w terminie do dnia 23 listopada 2022 r. (środa, godz. 15.30):

  • elektronicznie na adres: ugtrzydnik@ops.pl

  • pisemnie na adres:

    Urząd Gminy Trzydnik Duży
    Trzydnik Duży 59A
    23-230 Trzydnik Duży

 

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzydnik Duży, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji na stronie: ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl, zakładka: organizacje pozarządowe.

 

 

Załączniki:

Ikona pdfFormularz zgłoszenia uwag i opinii, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [128.61 KB]

Ikona pdfZarządzenie nr 380/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.38 MB]

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna