r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Osoba z dokumentami
04-11-2022

Informacja

W dniu 04.11.2022 r. Stowarzyszenie GKS „Płomień” Trzydnik Duży złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja miniturniejów dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dla Niepodległej”.

Oferta spełnia wymogi art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.):

  1. wysokość dofinansowania nie przekracza 10 000,00 zł;
  2. okres realizacji zadania nie przekracza 90 dni.

W przypadku przyznania dotacji nie zostanie przekroczona kwota wyznaczona w art. 19a ust. 6 w/w ustawy.

W związku z powyższym uznano za zasadne wszczęcie postępowania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ciągu 7 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji wraz z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego, każdy może zgłosić swoje uwagi do oferty
i zaproponowanego w niej zadania.

 

Ikona pdfInformacja z podpisem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [240.19 KB]

Ikona pdfUproszczona oferta , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.25 MB]

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna