r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Strażacy z Rzeczycy Księżej z unijnym wsparciem
18-04-2017

Strażacy z Rzeczycy Księżej z unijnym wsparciem

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy Księżej w gminie Trzydnik Duży wzbogaci się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd trafi do jednostki prawdopodobnie jesienią, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z funduszy unijnych i z budżetu gminy.

To jeden z 39 takich samochodów w województwie lubelskim, które zostaną zakupione w ramach wspólnego projektu, współfinansowanego ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Na razie OSP w Rzeczycy Księżej ma wysłużony lekki samochód marki "Lublin" i ciężkiego "Jelcza", wyprodukowanego w 1992 roku. Ten drugi pojazd jednostka otrzymała nieodpłatnie z wojska, ale, by jej służył jak najdłużej, trzeba go było wyremontować. Strażacy uważają, że może on być jeszcze z powodzeniem użytkowany, ale jeszcze nie wiadomo czy zostanie w Rzeczycy Księżej, czy też po zakupie nowego samochodu zostanie przekazany innej jednostce.

OSP w Rzeczycy Księżej, podobnie jak jednostki w Trzydniku Dużym i Olbięcinie, działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W sumie w gminie Trzydnik Duży jest 11 OSP.

Przyznanie dotacji na zakup nowego wozu strażackiego jest już pewne. Dzięki środkom z RPO w całym regionie będą zakupione 43 pojazdy, w tym 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze i 39 średnich. Gminy otrzymają na ten cel 60 procent środków, a resztę muszą zapewnić we własnym zakresie.

Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Lublinie, który w imieniu samorządów zajmie się organizacją przetargu, a potem rozliczeniem kosztów.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna