r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja o konsultacjach
12-04-2017

Informacja o konsultacjach

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 181/2017 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji informuję, że zostają udostępnione materiału i formularze dotyczące konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji  tj. po dniu 18 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.


Załączniki:

Ankieta „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzydnik Duży”, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [48.34 KB]

Formularz konsultacyjny dotyczący projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Trzydnik Duży, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [278.92 KB]


Mapy:

obszar zdegradowany


obszar zdegradowany

obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: