r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA 
BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE

OPEATOR KOPARKO-
ŁADOWARKI KL.III
11-04-2017

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ZAWODOWE OPEATOR KOPARKO- ŁADOWARKI KL.III

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim pragnie poinformować o realizacji kolejnego projektu - “ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”, w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 r.ż., pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu.
Celem projektu jest podniesienie szans młodych osób na zatrudnienie poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego podczas udziału w 4-miesięcznym stażu zawodowym.
 
W ramach Projektu “ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW” przewidziane są następujące szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –250 godz./ kwiecień-maj 2017/,
Murarz-tynkarz – 240 godz. / kwiecień-maj 2017/,
Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych – 184 godz. / wrzesień-październik 2017/,
Fryzjer – 200 godz. / sierpień-wrzesień 2017/,
Kucharz – 200 godz. / czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-grudzień 2017-II grupa/,
Operator żurawi przenośnych – 76 godz. / lipiec- sierpień 2017/,
Operator koparko-ładowarki kl. III – 176 godz. /kwiecień-maj 2017/,
Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. /czerwiec--lipiec 2017/.
 
Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu  potwierdzającego zdobyte umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje.
W trakcie uczestnictwa w projekcie zapewniamy: stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/1 godz. udziału w szkoleniu) i stażowe (1500 zł. /1 mies.), materiały szkoleniowe, odzież ochronną, wyżywienie podczas szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu, a także badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 
Projekt kierowany jest do mieszkańców następujących powiatów: janowskiego, a także kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego i świdnickiego
 
KONTAKT DO BIURA PROJEKTU:
ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lubelski
 
ADRES STRONY WWW:
operator
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: