r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+
11-04-2017

Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+

W ramach pozyskanych funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowany jest projekt w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowe, doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotna dotacja na jej rozpoczęcie w wysokości 22 tysięcy zł i wsparcie pomostowe w wysokości 1300 zł miesięcznie. W sumie można otrzymać aż 32 400 zł

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 50 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto wśród uczestników projektu będą min.: osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,

Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna