r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Traktor
15-09-2022

Informacja

Likwidatorzy Kółka Rolniczego w Olbięcinie podają do publicznej wiadomości, że została otwarta likwidacja Kółka Rolniczego w Olbięcinie.

Walne Zebranie Członków na likwidatorów Kółka Rolniczego w Olbięcinie wyznaczyło Henryka Dudka, Gustawa Hawryło, Janusza Antosiewicza.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli, którzy mają jakiekolwiek roszczenia finansowe, majątkowe lub inne względem Kółka o zgłaszanie ich do likwidatorów, na adres:

Kółko Rolnicze w Olbięcinie, Olbięcin 55, 23-230 Trzydnik Duży.

Roszczenia należy zgłaszać pisemnie w terminie do dnia 15 października 2022 r.

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: