r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 10 kwietnia – 19 kwietnia 2017 r.
07-04-2017

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 10 kwietnia – 19 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza mieszkańców Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:


Lp.

Sołectwo

Data

Godz.

Lokal

Osoby odpowiedzialne
z UG

 1.

Wola Trzydnicka

11.04.2017

17:00

Remiza OSP w Woli Trzydnickiej

Ewelina Michta-Rak

2. 

Wólka Olbięcka

10.04.2017

15:00

Mieszkanie sołtysa

Marta Sobota

3. 

Owczarnia

10.04.2017

17:00

Mieszkanie sołtysa

Marta Sobota

4. 

Rzeczyca Księża

19.04.2014

17:00

Remiza OSP

Marzena Burek

5. 

Rzeczyca Ziemiańska

12.04.2017

17:00

Szkoła Podstawowa
w Rzeczycy Ziemiańskiej

Ryszard Ziarno

6. 

Rzeczyca Ziemiańska – Kolonia

12.04.2017

17:00

7. 

Węglinek

11.04.2017

15:00

Remiza OSP

Ewelina Michta-Rak

8. 

Zielonka

12.04.2017

15:00

Świetlica wiejska

Ryszard ZiarnoProponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania. 
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
  3. Zadania budżetu na 2017 rok.
  4. Informacje na temat montażu paneli solarnych.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie zebrania.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna