r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Sucha ziemia
09-08-2022

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW!

Przypominamy, że począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych powodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni powinni składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Gminna komisja ds. szacowania strat w uprawach rolnych będzie zajmowała się wyłącznie szacowaniem start w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, uderzenie pioruna, obsuniecie się ziemi, lawinę.

  • Producent rolny korzystając z własnego Profilu Zaufanego określa w aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym oraz podaje dane dotyczące liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym oraz dane o kosztach poniesionych z tytułu niezebranych plonów w wyniku powstania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w produkcji zwierzęcej w wysokości nieprzekraczającej wysokości szkód spowodowanych przez suszę w uprawach producenta rolnego na paszę dla bydła, świń, owiec lub kóz i wartości produkcji zwierzęcej.
  • Wprowadzone przez producenta rolnego dane są w aplikacji automatycznie weryfikowane z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Instytutem Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (IUNG).
  • W przypadku gdy producent rolny we wniosku o szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy poda procentową wysokość start w poszczególnych uprawach wyższą niż wysokość ustaloną przez IUNG- do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się dane w tym zakresie ustalone przez IUNG wynikające z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.
  • Wojewoda będzie zobowiązany przeprowadzić kontrolę na miejscu 5% wniosków wytypowanych losowo przez aplikację w zakresie prawdziwości danych wprowadzonych przez producenta rolnego we wniosku o szacowanie strat, które nie są automatycznie weryfikowane przez aplikację.

 

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można pobrać przydatne załączniki z instrukcją jak należy wypełnić wniosek o oszacowanie strat suszowych.

Do aplikacji można zalogować się przez stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna