r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

brak
05-08-2022

Nieodpłatna Pomoc prawna w Powiecie Kraśnickim

Starostwo Powiatowe w Kraśniku informuje, że na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2022 roku funkcjonują punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacje.

Z pomocy może skorzystać każda zainteresowana osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. W zależności od zapotrzebowania zgłoszonego przez osobę uprawnioną w punkcie organizuje się również spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji. Więcej informacji poniżej:

SPOSÓB UDZIELANIA DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są co do zasady podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Udzielanie pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 783 660 200 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00) punkty prowadzone przez Powiat Kraśnicki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: npp@powiatkrasnicki.pl. Natomiast dla punktów prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu termin wizyt ustalany jest telefonicznie pod numerem 663 368 000 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30–15:00).
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u osoby prowadzącej zapisy oraz po złożeniu oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady na innych zasadach) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna