r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Traktor na polu
01-08-2022

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W II PÓŁROCZU 2022 ROKU

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części wydatków poniesionych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych w terminie:

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

(faktury za olej napędowy zakupiony w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.)

Powyższy zwrot dokonywany jest do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem od CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Dodatkowo producenci rolni posiadający hodowlę bydła dołączają dokument wydany przez kierownika biura ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

1 zł x 110 x ilość ha użytków rolnych

oraz

1 zł x 40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego) oraz na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży (http:www.trzydnikduzy.pl) Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 873 18 79 wew.318

 

 

Ikona pdfOświadczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [865.60 KB]

Ikona pdfOświadczenie do wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.46 MB]

Ikona pdfWniosek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.17 MB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna