r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

wience
25-07-2022

Dożynkowe propozycje wieńcowe

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym rozpoczął przyjmowanie propozycji w tegorocznym konkursie wieńców dożynkowych. Na zgłoszenia czeka przez kilka najbliższych tygodni, a wyniki zostaną ogłoszone na początku września.

Jury będzie oceniać oddzielnie wieńce tradycyjne i współczesne. Propozycje mogą zgłaszać koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne i świetlice z gminy Trzydnik Duży. Każdy z uczestników może poddać ocenie jury jeden wieniec, wykonany ze zbóż, płodów rolnych, owoców, ziół i kwiatów, uprawianych na Lubelszczyźnie.

Zgłoszenia są przyjmowane na karcie, do której trzeba dołączyć zdjęcia, przedstawiające autorów wieńca podczas jego wicia.

Członkowie komisji wezmą pod uwagę m.in. zastosowanie odpowiednich technik wicia, pomysłowość, różnorodność materiałów oraz sposób prezentacji konkursowej propozycji, w tym stroje grupy wieńcowej.

Propozycje można zgłaszać do 15 sierpnia, a wyniki zostaną ogłoszone podczas święta plonów, które odbędzie się 4 września w Trzydniku Dużym.

Odpowiedni formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym i po wypełnieniu, wraz ze zdjęciami, dostarczyć osobiście lub przesłać tradycyjną pocztą albo mailem na adres: goktrzydnik@o2.pl.

Pełny regulamin konkursu jest dostępny na stronie GOK w Trzydniku Dużym, a dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 15 873 18 26.


(fot. arch. GOK w Trzydniku Dużym)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-dozynkowe-propozycje-wiencowe,27446.html?p=1

 

Konkurs plakat

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: