r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Paczki żywnościowe dla potrzebujących
05-04-2017

Paczki żywnościowe dla potrzebujących

Rodziny z gminy Trzydnik Duży, znajdujące się trudnej sytuacji życiowej, jeszcze przed świętami otrzymają paczki żywnościowe. Zanim jednak zgłoszą się po odbiór darów, powinni pojawić się w miejscowym ośrodku pomocy społecznej po odbiór skierowań, uprawniających do otrzymania wsparcia.

Żywność pochodzi z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego przez Bank Żywności w Lublinie.

Zgodnie z jego założeniami paczki mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 1 tysiąca 268 złotych, a w przypadku osób w rodzinie - 1 tysiąca 28 złotych netto miesięcznie na osobę.

Zainteresowani mogą się zgłaszać po dary do ośrodka pomocy w Trzydniku Dużym do 6 kwietnia, zabierając ze sobą dokumenty, potrzebne do wydania skierowania. Mogą to być: decyzja o pobieranej rencie lub emeryturze, nakaz podatkowy z posiadanego gospodarstwa rolnego, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto za luty tego roku albo decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych lub świadczeniach wychowawczych, przy czym pomoc w ramach programu "Rodzina 500+" nie jest wliczana do dochodu rodziny.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać osobiście w trzydnickim OPS bądź telefonicznie pod numerem: 15 873 18 75.

Źródło: http://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-paczki-zywnosciowe-dla-potrzebujacych,17050.html

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna