r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Zachęcamy do udziału w ankiecie koniunktury w gospodarstwie rolnym
15-07-2022

Zachęcamy do udziału w ankiecie koniunktury w gospodarstwie rolnym

Główny Urząd Statystyczny informuje, że w dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. Dlatego zależy nam na zaangażowaniu osób cieszących się zaufaniem społecznym w gminie w popularyzację badania. Jest dla nas niezmiernie ważne, aby nasi respondenci byli jak najlepiej poinformowani o prowadzonym badaniu, jego celu, metodach i bezpieczeństwie.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wsparcie Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w popularyzacji badania wśród mieszkańców naszego regionu. Będziemy wdzięczni za wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu dotarcia do jak największej grupy mieszkańców gminy w celu poinformowania ich i zachęcenia do udziału w badaniu. 

 

W załączeniu przekazujemy zestaw podstawowych informacji o badaniu, w tym o bezpieczeństwie i sposobie weryfikacji tożsamości ankietera. 

Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl.

 

Ikona pdfPlakat, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [972.95 KB]

Ikona pdfUlotka, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.42 MB]

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna