r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

woda
28-06-2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzydnik Duży!

W związku z powtarzającymi się czasowymi przerwami w dostawie wody z sieci wodociągowej istnieje duże ryzyko jej zanieczyszczenia. W celu uniknięcia tej sytuacji planowana jest dezynfekcja wodociągu za pomocą chloru.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przypominamy, że pobór wody z wodociągu na cele inne niż socjalno — bytowe, jak i samowolne odkręcanie i pobieranie wody z hydrantu jest nielegalne i grozi nałożeniem wysokiej grzywny (do 5 tys. zł).

Fakt nielegalnego poboru wody (innego niż na cele socjalno —bytowe) prosimy zgłaszać w godzinach pracy urzędu pod numerem tel. 15 873 18 79.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: