r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Swinki
28-06-2022

HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ !

Pamiętaj o zasadach ochrony swojej hodowli przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

 

TO MUSISZ ROBIĆ:

 • karmie świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzić rejestr środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie
 • zabezpieczyć budynek, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywać świnie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywać czynności związane z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosować przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi świń,
 • używać odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania czynności związanych z obsługą świń,
 •  wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość — nie mniejsza niż 1 m, a także stale utrzymywać te maty w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego
 • sporządzić spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżąco aktualizować ten spis,
 • zabezpieczyć wybieg dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

 

 
TEGO CI ROBIĆ NIE WOLNO ! !
 • wnosić i wwozić na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 • wykonywać czynności związanych z obsługą świń, jeśli w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyłeś w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
 • karmić świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu. unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
 • wykorzystywać w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt, pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
Na obszarach objętych restrykcjami w odniesieniu do ASF — nakazów i zakazów jest więcej!
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna