r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Książki
28-06-2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Już po raz kolejny Gmina Trzydnik Duży pozyskała środki finansowe dla szkół i przedszkoli w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W 2022 r. w ramach  tego programu Gmina Trzydnik Duży pozyskała środki z dotacji celowej w kwocie 8 000 zł i zabezpieczyła środki własne w kwocie 2 000 zł – łącznie 10 000 zł.

Dzięki pozyskanym funduszom zostały zakupione nowości wydawnicze i uatrakcyjniony został księgozbiór biblioteki Szkoły Podstawowej w Łychowie Gościeradowskim.

W przypadku placówek wychowania przedszkolnego wsparcie finansowe uzyskane dla Przedszkola w Woli Trzydnickiej i Przedszkola w Olbięcinie posłużyły na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Plakat

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: