r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja o przebiegu eliminacji gminnych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież  Zapobiega Pożarom”
29-03-2017

Informacja o przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Organizatorzy eliminacji gminnych OTWP informują, iż w gminie Trzydnik Duży zorganizowano 6 eliminacji szczebla podstawowego w szkołach podstawowych oraz gimnazjum.

W finale eliminacji gminnych rozegranych dnia 15 marca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum
w Trzydniku Dużym OTWP udział wzięło:

w grupie I szkoły podstawowe - 23 uczestników

w grupie II gimnazjum - 11 uczestników

Zakres tematyczny turnieju to: tradycja i historia straży pożarnych, organizacja i zadania OSP oraz ich Związku, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, zasady

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, lasów, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie regulaminu OTWP jury eliminacji gminnych w składzie:

  • Marta Wróblewska – Przewodnicząca
  • Ryszard Ziarno – Sekretarz
  • Małgorzata Pachuta  –Członek
  • Robert Nowosad - Członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych – test zakwalifikowano do eliminacji powiatowych OTWP

niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa –  uczniowie szkół podstawowych

1.Mateusz Stachniak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim, 
osobą przygotowująca zawodnika do turnieju była Pani Marta Wróblewska.

2. Sebastian Pietras – Publiczna Szkoła Podstawowa w Łychowie Gościeradowskim,  osobą przygotowująca zawodnika do turnieju  była Pani Marta Wróblewska.

II grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum

1. Mateusz Kot – Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym, osobą przygotowującą zawodnika do turnieju była Pani Ewa Gałczyńska.

2. Kacper Madejczyk – Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym, osobą przygotowującą zawodników do turnieju była Pani Izabela Karwat.

Głównym organizatorem OTWP na terenie gminy był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe, które wręczał  Wójt Gminy, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzydniku Dużym Franciszek Kwiecień.

Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się dnia 24 marca 2017 r. o godzinie 900 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna