r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja o pomocy żywnościowej
29-03-2017

Informacja o pomocy żywnościowej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym informuje, że mieszkańcy Gminy Trzydnik Duży będą mieli możliwość skorzystania z pomocy w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 w wyznaczonym terminie przed Świętami Wielkanocnymi w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym.

 

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości do 1 268,00 zł netto miesięcznie;
 • w przypadku osób w rodzinie w wysokości do 1 028,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie;

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w dniach od 29.03.2017 do 06.04.2017 r. w celu odebrania skierowania uprawniającego do otrzymania tej formy pomocy.

W celu udokumentowania posiadanego dochodu należy przedłożyć:

 • decyzję z pobieranej renty lub emerytury w przypadku emerytów
  i rencistów;
 • nakaz podatkowy z posiadanego gospodarstwa rolnego w przypadku osób utrzymujących się z rolnictwa;
 • zaświadczenie z pracy o  zarobkach netto za miesiąc luty 2017 r.
  w przypadku osób podejmujących zatrudnienie poza rolnictwem;
 • decyzję z pobieranych świadczeń rodzinnych w przypadku rodzin, które otrzymują świadczenia rodzinne;
 • świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny.

Link do filmu: https://youtu.be/xLDFfRR-TXk

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna