r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Kawałek plakatu
24-05-2022

PAMIĘTAJ o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Jak złożyć deklarację?
  • Drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl
  • Wersję papierową deklaracji właściciel nieruchomości może złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży (pokój nr 23) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A 23-230 Trzydnik Duży.

Termin składania deklaracji: 30 czerwca 2022 r.

Na dzień 16 maja 2022 roku liczba punktów adresowych znajdujących się na terenie Gminy Trzydnik Duży wynosi 2 218, liczba złożonych deklaracji wynosi 952, a 1 266 adresów dalszym ciągu oczekuje na zgłoszenie.

 

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków za brak złożenia deklaracji w terminie grozi kara grzywny, wymierzana na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży pod nr tel.: (15) 873 18 79 wew. 323, pokój nr 23 oraz na stronach internetowych:

Plakat

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: