r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

 Nowa sieć szkolna, ceny wody bez zmian
23-03-2017

Nowa sieć szkolna, ceny wody bez zmian

Rada Gminy Trzydnik Duży zatwierdziła w środę 22 marca nową sieć szkolną. Po uzyskaniu opinii kuratora oświaty radni postanowili, że od września w obecnym gimnazjum w Trzydniku Dużym, które będzie wygaszane, pozostaną klasy II i III, a szkoły podstawowe zostaną przekształcone z 6-cio na 8-klasowe.

Docelowo 8-klasowa podstawówka w Woli Trzydnickiej będzie mieć dwie siedziby. Najmłodsi uczniowie, do klasy III włącznie, będą się uczyć w Woli Trzydnickiej, a uczniowie klas IV - VIII w budynku po gimnazjum w Trzydniku Dużym. Pozostałe 8-klasowe szkoły podstawowe będą funkcjonować w Łychowie, Olbięcinie, Rzeczycy Księżej i Rzeczycy Ziemiańskiej.

Podczas środowej sesji rada przedłużyła o rok czas obowiązywania dotychczasowych taryf za wodę, która nadal będzie kosztować 1 złoty i 61 groszy netto za metr sześcienny. - Wpływy z opłat za wodę w obecnej wysokości wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania gminnego wodociągu, dlatego uznaliśmy, że nie należy ich zmieniać. Dotychczasowe stawki będą obowiązywać do 10 kwietnia 2018 roku - informuje wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień.

Ponadto radni zgodzili się na przekazanie Powiatowi Kraśnickiemu dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Słodków - Rzeczyca - Węglin. Wcześniej rada gminy zapisała w budżecie pieniądze na zakup materiałów, a sprzęt i wykonawcę robót ma zapewnić samorząd powiatowy. Przy wymienionej trasie samorządy chcą wybudować ponad 6,5 kilometra chodnika, szczególnie w zabudowanej części tej drogi. Wójt Franciszek Kwiecień przewiduje, że pierwszy etap prac może być wykonany w tym roku, ale długość odcinka będzie zależeć od kosztów inwestycji, która będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Rada Gminy postanowiła także kontynuować akcję bezpłatnych badań USG dla najmłodszych i w tym celu wsparła finansowo Powiat Kraśnicki, który organizuje kampanię "NIE nowotworom u dzieci". Dzięki temu kolejna grupa 30 maluchów w wieku od 9 miesięcy do 6 lat będzie mogła skorzystać z bezpłatnych badań ultrasonograficznych, które mają na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, w tym tych o podłożu onkologicznym. - Gdy rozpoczynaliśmy nasz udział w tym programie przed kilkoma laty chętnych do skorzystania z badań było niewielu. Jednak z roku na rok zainteresowanie rośnie, dlatego nie mieliśmy wątpliwości, że przekazanie kolejnych środków na ten cel to dobra inwestycja w przyszłość naszych najmłodszych mieszkańców - tłumaczy Franciszek Kwiecień.

Źródło: http://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-nowa-siec-szkolna-ceny-wody-bez-zmian,16977.html?p=1

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna