r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
26-04-2022

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji dla zadania pod nazwą: Budowa masztu flagowego z flagą Rzeczypospolitej Polskiej na działce ew. nr 494/2, obręb Trzydnik Duży, gm. Trzydnik Duży

Wójt Gminy Trzydnik Duży na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Trzydnik Duży ( Dz. Urz. Woj. Lub. 2015. poz. 917) informuje, że w okresie od dnia 31 marca 2022 r. do  dnia 8 kwietnia 2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w trybie badania opinii mieszkańców w sprawie lokalizacji budowy masztu flagowego z flagą Rzeczypospolitej Polskiej na  działce ew. nr 494/2, obręb Trzydnik Duży, gm. Trzydnik Duży.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 308/2022 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji dla zadania pod nazwą: Budowa masztu flagowego z flagą Rzeczypospolitej Polskiej na działce ew. nr  494/2, obręb Trzydnik Duży, gm. Trzydnik Duży.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzydnik Duży.

Uwagi i opinie sporządzone na formularzu mogły być składane w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r., drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych opinii i uwag dotyczących przedmiotu konsultacji.

Niniejsza informacja podlega przedstawieniu radnym Rady Gminy Trzydnik Duży na najbliższym po przeprowadzeniu konsultacji posiedzeniu oraz zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym.

Trzydnik Duży, dn. 11.04.2022 r.

 

Ikona pdfInformacja o wynikach konsultacji z podpisem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [320.03 KB]

 

 

 

Wójt Gminy
Krzysztof Serafin
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: