r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

droga
21-04-2022

Rada za wspólnymi inwestycjami drogowymi

Gmina Trzydnik Duży razem z Powiatem Kraśnickim przebuduje w tym roku kolejny odcinek drogi Kraśnik - Owczarnia - Rzeczyca Ziemiańska. Wprawdzie prace będą kosztować więcej niż pierwotnie planowano, ale na sesji w środę 20 kwietnia rada gminy zgodziła się zwiększyć środki na ten cel i uratować inwestycję.

Trasa ma status drogi powiatowej, ale samorząd powiatowy wyda na to zadanie niewiele ponad 30 tysięcy złotych, a gmina musi dołożyć prawie 100 tysięcy. Reszta będzie pochodzić z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

- Z "Polskiego Ładu" powiat ma przyznane środki na pokrycie 95 procent kosztów. Liczyliśmy, że pozostałe 5 procent pokryje z własnego budżetu, tymczasem o zabezpieczenie tych pieniędzy zwrócił się do nas. Podobnie jak przy innych wspólnych inwestycjach drogowych zgodziliśmy się na pokrycie połowy "wkładu własnego", ale wtedy okazało się, że inwestycja może nie zostać zrealizowana. Dlatego podczas środowej sesji musieliśmy dołożyć 60 tysięcy złotych - wyjaśnia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin.

Ostatecznie samorząd gminny przeznaczy na tę inwestycję 97 tysięcy złotych, powiat - 32 tysiące, a resztę będą stanowić środki z "Polskiego Ładu". Łączny koszt robót sięga 1 miliona 400 tysięcy złotych. Pieniądze te mają być wykorzystane na położenie nowej nawierzchni w Owczarni na odcinku o długości około 1 kilometra oraz odnowienie poboczy i pomalowanie skrajnych pasów na jezdni, wykonanej w poprzednich latach o łącznej długości prawie 4 kilometrów.

Podczas środowej sesji Rada Gminy Trzydnik Duży zgodziła się również na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współpracy przy budowie chodników
w ciągu drogi krajowej nr 74. Chodzi o przygotowanie projektu takiej inwestycji między Liśnikiem Dużym w gminie Gościeradów a Liśnikiem Małym w gminie Trzydnik Duży. Trzydnicki samorząd zgodził się na pokrycie części kosztów takiej dokumentacji, na które pieniądze ma zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie. Sama inwestycja ma być realizowana bez udziału finansowego gminy.

Radni zgodzili się także, by maszt z flagą państwową stanął przy Urzędzie Gminy Trzydnik Duży. Samorząd ma otrzymać na ten cel 8 tysięcy złotych z budżetu państwa, a sam maszt powinien zostać postawiony do 11 listopada tego roku.


(fot. arch. UG Trzydnik Duży)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-rada-za-wspolnymi-inwestycjami-drogowymi,26923.html?p=1

 

 

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: