r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Herb Gminy na rozmytym tle
04-04-2022

Apel w/s prac polowych i drzew przy drogach

Gmina Trzydnik Duży apeluje do rolników, których grunty przylegają do dróg publicznych, o odpowiednie prowadzenie prac polowych i zadbanie o stan drzew, mogących utrudniać przejazd i ograniczać widoczność. Apel został opublikowany m.in. na stronie internetowej gminy w związku z przypadkami niszczenia nawierzchni dróg i zaorywania pasów drogowych.

Zgodnie z przepisami o drogach publicznych w pasie drogowym obowiązuje zakaz wykonywania czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub ruchem drogowym. Dotyczy to na przykład składowania kamieni, które mogą powodować utrudnienia w utrzymaniu dróg i niszczenie sprzętu, w tym kosiarek.

Kierujący ciągnikami i maszynami rolniczymi powinni pamiętać, że wyjeżdżając z pól pozostawiają na drodze warstwę błota, która może stwarzać poważne niebezpieczeństwo dla kierowców. Właściciel gruntów, przyległych do drogi, ma obowiązek przywrócenia jezdni do właściwego stanu, a niszczenie drogi lub pobocza oraz pozostałych elementów pasa drogowego jest karalne.

Władze gminy zapowiadają, że sprawcy nagminnego łamania tych przepisów, będą zgłaszani na policję, która pociągnie takie osoby do odpowiedzialności.

Jednocześnie proszą właścicieli działek, przyległych do dróg, o podcięcie gałęzi oraz prowadzenie drzew rosnących od strony drogi w taki sposób, by nie utrudniały przejazdu i nie ograniczały widoczności. Te obowiązki regulują odpowiednie przepisy, zapisane w kodeksie cywilnym.


(fot. UG Trzydnik Duży)

 
 
 
Żródło:IAS24
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: