r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Projektu "Nowa praca - nowe możliwości"
09-03-2017

Projektu "Nowa praca - nowe możliwości"

W imieniu Spółdzielni „SIMPULS” pragniemy zaprosić Państwa do współpracy nad realizacją projektu "Nowa praca - nowe możliwości", którego głównym celem jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

 

W ramach realizowanego projektu oferujemy mieszkańcom województwa lubelskiego, bezpłatne szkolenia na:

  1. Operator koparko-ładowarki III klasy( 176 godz)

  2. Pracownik obsługi biurowej (160 godz)

  3. Spawacz MAG ( 160 godz)

             Uczestnikom szkolenia zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu(na wszystkie etapy wsparcia), ubezpieczenie NNW podczas zajęć, szkolenia zawodowe, doświadczoną kadrę trenerów, dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje(zaświadczenia, książeczki z uprawnieniami), stypendium szkoleniowe, badania lekarskie, 5-cio miesięczne płatne staże zawodowe, materiały szkoleniowe, catering.

Uczestnik za udział w projekcie może otrzymać do 9 000 zł.

             Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenie z operatora koparko-ładowarki i spawacza MAG. Szkolenia te skierowane są głównie do mężczyzn, powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotnych ( zarejestrowanych nieprzerwanie przez 12 miesięcy w UP). W załączniku przesyłam plakat informacyjny o projekcie „Nowa praca, nowe możliwości”. Zwracam się do Państwa z prośbą o umieszczenie go w miejscu dostępnym dla zainteresowanych.

Jestem przekonany, iż współpraca różnych instytucji oraz ludzi działających na rzecz przyszłości naszego regionu doprowadzi do zwiększenia poziomu życia mieszkańców województwa lubelskiego.

 

W razie dodatkowych  pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 533 555 547 lub drogą mailową sssimpuls@gmail.com.

Z poważaniem
Sławomir Sykuła
Kierownik Projektu

tel. 533 555 547Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna